Privacy policy

Integritetspolicy

Gavelius PR är övertygade om att du har en grundläggande rätt till din integritet på nätet, och vi jobbar ständigt för att skydda din säkerhet online.

Gavelius PR (org nr: 980308-XXXX) har en grundläggande skyldighet, enligt GDPR, att hålla dina personuppgifter säkra så att du kan känna dig trygg när du kontaktar oss och besöker vår hemsida. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

När Gavelius PR samlar in personuppgifter, oavsett kanal, är det vår skyldighet att se till att det sker på ett ansvarsfullt sätt. I många fall, som exempelvis när du skickar in ett formulär via vår hemsida görs det direkt av Gavelius PR. Dina uppgifter kan däremot i vissa fall samlas in på uppdrag av Gavelius PR av en tredje part som har anlitats av Gavelius PR. När dina uppgifter samlas in av en tredje part är de juridiskt skyldiga att endast behandla dina uppgifter enligt GDPR och de andra dataskyddslagarna.

Frågeformulär

I formuläret kommer Gavelius PR be om ert namn, kontaktuppgifter och e-postadress för att kunna kontakta er. Ibland kan vi efterfråga ytterligare information efteråt som kan vara till hjälp för att hålla vår kommunikation relevant för just er.

Facebook messenger

Vi använder The Official Facebook Chat Plugin som gör att du kan nå oss via Facebook. För att skapa ett konto på Facebook kräver de dina personuppgifter. Läs mer om hur Facebook behandlar dem på https://www.facebook.com/policy.php

Hur vi behandlar dina uppgifter

Gavelius PR kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till någon annan organisation eller någon annan tredje part. Gavelius PR kommer heller aldrig dela eller byta dina uppgifter med en annan organisation eller annan tredje part om vi inte tydligt har understrukit det.

Om du har några särskilda frågor om hur Gavelius PR behandlar dina uppgifter som inte har besvarats i den integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@gaveliuspr.com, ringa på +46 (0)76 139 01 97 eller skicka brev till oss på följande adress: 111 23, Dalagatan 6B Stockholm, Sverige.

Genom att lämna dina uppgifter till Gavelius PR accepterar du härmed denna integritetspolicy och ger Gavelius PR rätt att samla, lagra och behandla dina uppgifter på de sätt som förklarats.

Vi respekterar våra besökares integritet, och inser behovet av skydd och hantering av dina personliga uppgifter. När vi samlar in och använder dina personliga uppgifter hanterar vi dessa i enlighet med dataskyddslagarna.

Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. och inkluderar även onlineidentifierare och platsuppgifter såsom IP-adresser och mobilenhets-ID.

En personuppgiftsansvarig bestämmer varför personuppgifter lagras och hur de ska användas och behandlas.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras vanligtvis inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lagringsperioder

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som beskrivits ovan, såvida vi inte är skyldiga att behålla dina personuppgifter längre för att följa lagen och andra regleringskrav. Vi behåller alla uppgifter som listas ovan i en 24-månadersperiod efter det att vår kontakt upphört.

Om du har visat intresse för att investera i Gavelius PR behåller vi dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skriva till oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan och/eller meddela:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller genom att maila datainspektionen@datainspektionen.se.

Dina rättigheter

Du har särskilda rättigheter enligt dataskyddslagarna som inkluderar följande.

Rättigheten att få tillgång till personuppgifterna som har samlats in om dig genom att göra en begäran om registreringstillgång i enlighet med dataskyddslagarna. Vi kan debitera en rimlig summa när en begäran anses vara ogrundad eller orimlig.

Rättigheten att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rättigheten att få dina personuppgifter raderade under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna.

Rättigheten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna

Rättigheten att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller andra syften som är av legitimt intresse för oss.

Rättigheten att be oss att inte ta automatiserad beslutstagning; och
där du har gett samtycke, att begära att få dra tillbaka ditt samtycke när som helst.